Brabants werk

Economie

Een jaar na de eerste besmetting maakt Brabant zich klaar voor herstel na de coronacrisis. Een unieke samenwerking van de provincie met 12 gemeenten en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) leidde tot zo'n 80 projecten. Die staan in de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant. Commentaal vatte de agenda samen in deze publieksversie - een helder ABC. 

Verkeersveiligheid

Voor het team Verkeersveiligheid van de provincie Noord-Brabant vertaal ik communicatie-advies naar tekst. Van 2016 tot en met 2020 hield ik de content van de NUL-site up-to-date en maakte ik het NUL-nieuws. In december 2020 verscheen het digitaal magazine Verkeersveiligheid.

Sociale Veerkracht

Eén van de speerpunten van het beleid van Henri Swinkels, gedeputeerde tot 2019, was Sociale Veerkracht. Hij reikte maandelijks de Gouden Duim uit. Ik deed verslag en schreef een tiental artikelen

Mobiliteit & Infra

Van openbaar vervoer tot de aanleg van een nieuwe provinciale weg. Daar komt veel communicatie bij kijken. Zo schreef ik artikelen over gesubsidieerde initiatieven in het grenscorridorgebied N69 en voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant

Sinds 2014 werkt Commentaal met veel plezier voor de provincie Noord-Brabant. De eerste vier jaar in samenwerkingsverband Fijnland tekstproducties. De raamovereenkomst voor Commentaal is in 2018 met 4 jaar verlengd.