Brabants werk

Verkeersveiligheid

Voor het team Verkeersveiligheid van de provincie Noord-Brabant vertaal ik communicatie-advies naar tekst. Elke 6 weken verschijnt het NUL-nieuws. De content van de NUL-site houd ik up-to-date. Met verslagen,  actualiteiten en weetjes.

Sociale Veerkracht

Eén van de speerpunten van het beleid van Henri Swinkels, gedeputeerde tot 2019, was Sociale Veerkracht. Hij reikte maandelijks de Gouden Duim uit. Ik deed verslag en schreef een tiental artikelen

Mobiliteit & Infra

Van openbaar vervoer tot de aanleg van een nieuwe provinciale weg. Daar komt veel communicatie bij blijken. Zo schreef ik artikelen over gesubsidieerde initiatieven in het grenscorridorgebied N69 en voor de nieuwsbrief.

Provincie Noord-Brabant

Sinds 2014 werkt Commentaal met veel plezier voor de provincie Noord-Brabant. De eerste vier jaar in samenwerkingsverband Fijnland tekstproducties. De raamovereenkomst voor Commentaal is in 2018 met 4 jaar verlengd.